Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα που προσφέρει στους πελάτες της με τα παρακάτω πιστοποιητικά ,

Swiss Approval

1. Certified Greek Products

2. ISO 9001:2015 Design , Production And Trade Of Knitted Garments

3. Ecocert

GOTS Version 5.0 Fabrics

EPIELL 901_EUROPE KNITTING_2019

GOTS scope certificate – GOTS v5.0 – Europe Knitting 2018 v1

ISO 9001_ 2015 GR Europe knitting