Ισολογισμοί

Έτος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2006
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2007
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2008
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2009
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2010
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2011
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2012
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2013
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2014
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2015
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2016
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2017
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2018
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2019
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2020
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΛΠ 2022