Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν πάντοτε ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΕΒΕ (28ο χλμ Θεσσαλονικης – Κιλκις – 61100 – Κιλκις )  και γι’ αυτό το λόγο φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρεία μας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».
Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς τόσο από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όσο και στα πλαίσια της σύμβασης και των συναλλαγών μας.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε από εσάς μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών του υπεύθυνου επεξεργασίας και αφορούν ως επί το πλείστον την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης και την εκτέλεση αυτής, δηλαδή για να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας, να τις τιμολογήσουμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας ανάλογα με τις ανάγκες σας, να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας και να διαχειριστούμε ή να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των προμηθευτών και συνεργατών μας που είναι απαραίτητα για τις μεταξύ μας συναλλαγές. Σπανιότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης των προϊόντων μας, μόνο εφόσον έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας και μόνο για την απολύτως απαραίτητη ενημέρωσή σας.

Ποια προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Η εταιρεία μας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.
Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως
• Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πχ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
• Φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία, πχ. ΑΦΜ, έδρα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
• Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπων εταιρειών
• Στοιχεία συναλλαγών, πχ. είδος, τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας
Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα») και δεν συναλλάσσεται με ανήλικους, επομένως δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας, και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Χρησιμοποιούμε «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης και Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics).
Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησης τους ή μη.

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική νομική βάση.
Τα περισσότερα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, πχ. για να σας στείλουμε το τιμολόγιο πώλησης εσωτερικού ή εξαγωγής ή για να σας στείλουμε την παραγγελία σας ή για να παραλάβουμε τιμολόγια αγορών ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών -επεξεργασίας. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση των υποχρεώσεων που μας επιβάλλει ο νόμος, πχ. διατήρηση φορολογικών στοιχείων.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση, την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας σας καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης και μετά τη λήξη της για το προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα διατηρούνται επιπλέον 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν ζητήσετε την διαγραφή τους.

Σε ποιους γνωστοποιούνται

Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτοί είναι, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μας, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προγραμμάτων και πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ, καθώς και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν ως αντιπρόσωποι για τα προϊόντα μας.
Σ’ αυτούς διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η διαβίβαση αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μόνο σε χώρες εντός της ΕΕ, ενώ αν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγγυήσεις. Επιπλέον φροντίζουμε να επιβεβαιώνουμε ότι οι συνεργάτες μας τηρούν την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τέλος, σε περίπτωση που μας ζητηθεί από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

Μέτρα ασφαλείας

Η εταιρεία μας εφαρμόζει όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι μας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαγράψουμε ή να σταματήσουμε να τα συλλέγουμε, εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων μας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την εκτέλεση της σύμβασης ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ακόμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα σας σε κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (σε αναγνώσιμο μορφότυπο). Για οποιαδήποτε επεξεργασία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε και να σταματήσει η επεξεργασία. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεται το δικαίωμα σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε να αποστείλετε τα ανωτέρω αιτήματα

 i ) E-mail: info@europeknitting.gr

ii ) Tel .: 23410 75601 (Monday to Friday 08:00 am to 04:00 pm)

iii ) By post to the address below:

EUROPE KNITTING SA  – 28th KLM THES/NIKIS KILKIS

NEA SANTA AREA PO Box 61100 KILKIS